Cửa hàng chúng tôi hỗ trợ vận chuyển 100% với những đơn hàng có giá trị từ 30.000.000 VNĐ, Những đơn hàng có giá trị dưới 30.000.000 VNĐ sẽ phụ thu tùy theo khoảng cách địa lý.
Chúng tôi vận chuyển bằng xe tải hoặc xe kéo tùy vào từng đơn hàng cụ thể.